De Vaandeldrager

Het vaandel is net als bij iedere vereniging het herkenningsteken van de schutterij.