Beste dorpsgenoten,

We zitten alweer (bijna) in de maand september en dat betekent dat de schutterij weer de jaarlijkse oud ijzer actie gaat houden.

Ook dit jaar komen we het oud ijzer en andere metalen als aluminium, koper, lood, zink en r.v.s weer graag bij u ophalen. Ook accu’s nemen we dit jaar weer mee. Wat voor u van weinig waarde is, is voor ons een belangrijke bijdrage voor de verenigingskas.

We vragen u wel om ijzer met zo weinig mogelijk ander materiaal als hout, kunststof en rubber eraan. Autovelgen met de band er nog aan kunnen we bijv. niet meenemen omdat de kosten van het afvoeren van de band hoger zijn dan de opbrengst van het ijzer.

Evenals vorig jaar zullen wij het oud ijzer in 1 dag, te weten zaterdag 5 september, ophalen. We beginnen ’s morgens vanaf 9.00 uur met het buitengebied (en Steenenbampt). Vanaf ca. 10.30 uur wordt in de kern van het dorp opgehaald.

Koelkasten, diepvriezers en olievaten mogen we i.v.m. milieu niet meenemen. Deze spullen kunt u echter bij de milieustraat van Reinigingsdienst Maasland op de Bevelantstraat 1 in Roggel of Lijnpad 9 te Maasbracht inleveren (voor openingstijden zie www.rdmaasland.nl).

Tevens willen wij u er op wijzen dat onze schutterij 1x per jaar (in de maand september) oud ijzer ophaalt en dit altijd volgens een officieel schrijven, voorzien van ons logo, aankondigt.

Wanneer u door het jaar oud ijzer heeft, dan kunt u dat elke 1e zaterdag van de maand tussen 11 en 12 uur naar de container bij het schietlokaal brengen.

Bestuur en leden danken u voor uw steun!