StSebastianuslogo_klein

Lid worden van Schutterij St. Sebastianus?

Onze schutterij is een gezellige vereniging binnen de Limburgse Schutterswereld en niet in de laatste plaats de Eller gemeenschap. Momenteel telt onze schutterij ongeveer 50 leden. De meeste zijn geüniformeerde leden maar ook leden die minder goed ter been zijn en die daardoor niet deel kunnen nemen aan de optochten.

Zoals bij iedere vereniging geldt, is ook bij onze schutterij een lidmaatschap vrijwillig maar niet vrijblijvend. Desondanks zijn er binnen onze vereniging diverse mogelijkheden om een lidmaatschap in te vullen.

Aspirant Lidmaatschap

Ieder nieuw lid wordt een jaar aspirant lid. In dit jaar kan je kennis maken met de schutterswereld en onze vereniging. Een aspirant lid kan uiteraard aan alle activiteiten deelnemen maar heeft in principe geen uniform. Mocht er een uniform zijn wat zou passen dan is dat uiteraard bespreekbaar. Moet een uniform worden aangemeten dan zal dit pas na het aspirant lidmaatschap zijn. Uitgangspunt is dat ieder lid na het eerste jaar een uniform gaat dragen, tenzij omstandigheden, zoals de gezondheid, dit niet toelaten.

Geüniformeerde leden

Leden in uniform hebben een aantal mogelijkheden. Men kan lid worden van de schutters, de drumband of de marketentstergroep. Verderop worden deze disciplines nader toegelicht.

Van alle geüniformeerde leden verwachten wij minimaal dat ze tijdens de schuttersfeesten aanwezig zijn om de optocht te lopen. Normaliter staan er jaarlijks 6 schuttersfeesten op het programma. Dit zijn 4 bondsschuttersfeesten, 1 Dekenaal schuttersfeest en het Oud Limburgs Schuttersfeest. De schuttersfeesten vinden plaats van mei tot en met augustus. Als iemand incidenteel verhinderd is om aan een schuttersfeest deel te nemen, is dat uiteraard geen probleem, wel dien je je dan af te melden.

Naast de deelname aan schuttersfeesten verwachten wij dat ieder lid meehelpt met werkzaamheden en activiteiten die bijdragen aan de instandhouding van onze schutterij. Voorbeelden hiervan zijn het meehelpen met de jaarlijkse oud ijzeractie en terreinonderhoud of eventueel het draaien van kantinediensten. In onderling overleg wordt gekeken aan welke werkzaamheden of activiteiten een lid een bijdrage kan leveren.

Naast bovengenoemde ‘verplichte’ activiteiten hebben leden de mogelijkheid om bijvoorbeeld te gaan schieten met de zware buks tijdens onder andere schuttersfeesten. Wil men dit, dan zal hiervoor uiteraard geoefend moeten worden. Over het algemeen vinden alle oefenavonden plaats op vrijdag vanaf 19.00 uur op onze accommodatie aan de Kampstraat in de periode april tot en met augustus en op de dinsdag voorafgaand aan een schuttersfeest.

Tot slot zijn er diverse andere (verenigings)activiteiten waaraan leden deel kunnen nemen. Voorbeelden van jaarlijks terugkerende activiteiten zijn het Koningsschieten, het Dorpsschuttersfeest, Clubkampioenschappen en de afsluiting van het seizoen.

De Schutters oftewel de manschappen

Een schutterij is niets zonder haar manschappen. De manschappen staan onder het gezag van de commandant. Deze manschappen zijn meestal de schutters die geen specifieke taak hebben binnen de schutterij. Uiteraard zien wij deze leden graag onder buks staan!
Zou je alleen de optocht willen meelopen en je weet nog niet of het schieten met de zware buks wat voor jou is? Uiteraard is dat bespreekbaar!

Onze Drumband

Van de drumband is bekend dat ze samen met de schutters een geheel vormen. Onze drumband bestaat uit een aantal kleine trommen en een bas- of te wel “dikke trom”. Vooraf gegaan door de tamboer maître zorgt de drumband er ook voor dat de gehele schutterij in de maat loopt. Verder heeft de drumband als taak ervoor te zorgen dat de mensen langs de kant weten dat er een korps aankomt. Vind jij het leuk om met een trom en een paar stokken leuke muziek te maken? Dan ben je van harte welkom eens te komen kijken op een van onze repetitieavonden. Elke vrijdag repeteert de drumband in onze eigen accommodatie onder leiding van instructeur Christan de Renet. Van jong tot oud is iedereen welkom om lid te worden. Dus als je interesse geprikkeld is? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Marketentsters

Geüniformeerde dames die geen onderdeel uitmaken van de drumband of de schutters, zijn veelal aangewezen op de marketentstergroep. De marketentstergroep loopt mee in optochten tijdens onder andere schuttersfeesten. Onze schutterij heeft op dit moment 4 marketentsters.

Contributie

Uiteraard betaal je bij de schutterij contributie. Voor meer info kan je terecht bij een van onze bestuursleden.

Meer informatie? Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier.

Contactformulier