Het ontstaan van Schutterij St. Sebastianus

Het vermoedelijke oprichtingsjaar van Schutterij St. Sebastianus is 1499. Dit kan afgeleid worden uit documenten uit die periode en uit het feit dat er diverse andere schutterijen in de regio in deze periode zijn opgericht door de abdis van Thorn.

Het sluitende bewijs hiervoor is er echter niet. Vast staat wel dat de schutterij in 1767 bestaan moet hebben. Dit kan afgeleid worden uit de fraaie zilveren platen van Keizer Melchior Bovy, met het jaartal 1769, welke nog steeds het omvangrijke koningszilver sieren. Naast deze platen bevat het zilver nog enkele prachtige, ambachtelijk vervaardigde platen uit de 19e eeuw. De kostbare zilveren vogel is volgens deskundigen van een veel vroegere datum.

Naast de feestdag van de patroonheilige St. Sebastianus, 20 januari, was sinds de oudste tijden het koningsvogelschieten, met de hiermee verbonden onderlinge wedijver om de koningseer, de belangrijkste gebeurtenis binnen de vereniging. De oudste reglementen en strafbepalingen waarover de vereniging beschikt (1874) zijn dan ook in belangrijke mate op deze hoogtepunten afgestemd.

In de loop der jaren heeft de schutterij 4 keizers gekend; Melchior Bovy 1769, Christ Caris 1894, Jan Vercoelen 1898 en Leo Corstjens 1965.

De schutterij had in vroegere jaren een belangrijke plaats in de kleine dorpsgemeenschap getuige de oudst bekende ledenlijst (1898), waarop de namen voorkomen van 37 werkende en 37 ere leden. Mensen die in de vooroorlogse periode een belangrijke rol binnen de vereniging vervulden waren o.a. Graad Vries (Sille Graad) en Sjaak Camp ( Teune Sjaak). In 1925 trok de schutterij zich terug uit de Weerter schuttersbond EMM.

In de periode 1931-1935 was de schutterij rustend. Op 18 mei 1936 vindt de heroprichting plaats, waarbij 34 leden toetraden. Tevens trad men weer toe tot de Weerter schuttersbond.

In de jaren na de tweede wereldoorlog kwam er meer aandacht voor het muziekgebeuren binnen de vereniging. Als animator hiervoor wordt o.a. Christ Driessen (Dirke Christje) genoemd. In 1958 werd de drumband officieel opgericht en wist gedurende ongeveer 15 jaar grote successen te behalen. Met alle ups en downs in de loop der jaren heeft deze drumband momenteel een bezetting van 12 personen.

In 1967 werd het 200 jarig bestaansfeest gevierd. Tevens presenteerde de schutterij zich als eerste binnen de schuttersbond met historische uniformen en behaalde hiermee vele successen. Ook werd er in deze periode een vendelgroep in het leven geroepen.

Binnen de dorpsgemeenschap presenteert de schutterij zich sinds 1977 met het jaarlijkse dorpsschuttersfeest. Verder vindt er elk jaar een oud ijzer actie plaats. Ook neemt de schutterij elk jaar deel aan de Sacramentsprocessie. Het schieten neemt zoals bij de meeste schutterijen een belangrijke plaats in binnen de vereniging.

Na een aantal omzwervingen met de schietboom, schiet de vereniging sinds 1991 op een kogelvanger aan de Magnoliastraat. Deze zelfgemaakte kogelvanger is in 2001 vervangen door 2 zgn. helderzicht kogelvangers. Behoudens enkele successen tijdens de bondsschuttersfeesten en het dekenale schuttersfeest in de loop der jaren, is het meest in het oog springende resultaat een 6e plaats op het OLS van Niel Bij As in 1977 voor wat betreft het schieten. De vereniging telt momenteel 40 al dan niet geüniformeerde schutters.