Naar aanleiding van de persconferentie van de premier Mark Rutte hebben wij mogelijkheden kunnen waarnemen om wederom te kunnen oefenen met schieten, vandaar dat er een protocol is opgesteld namens de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de Vereniging van OLS-Buksmeesters, waarin wij u de handvaten geven om vanaf maandag 1 juni 2020 te beginnen met een wekelijks oefensessie. Voorwaarde is wel hierin dat u het protocol en de tijden bespreekt met uw gemeente en zij haar goedkeur verlenen. De Vereniging van OLS-Buksmeesters is bereid om nadere vragen te beantwoorden richting uw gemeente.

Cruciaal
Cruciaal in dit geheel is dat u zich houdt aan de basisvoorwaarden en deze luiden (nogmaals):

 • Was vaak uw handen, de schutterij zorgt voor desinfecterende handgel.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg in de afvalzak en zorg er na de oefening voor dat de afvalzak wordt weggegooid.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Bent u verkouden of grieperig, dan blijft u met uw gezin thuis;

Schuttersgebouw (Mag open vanaf 1 juli 2020)

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar. Mocht een gebouw niet de benodigde afmetingen hebben, wordt het aantal naar onderen bijgesteld. Afhankelijk van de horecavergunning mag er op het terrasgedeelte consumpties worden genuttigd.
 • Consumpties mogen genuttigd worden op basis van de voorschriften van de Corona-regeling.

Oefenactiviteiten

Met ingang van maandag 1 juni 2020 willen wij wekelijks de mogelijkheid bieden voor alle leeftijdscategorieën om wekelijks éénmaal te schieten, dit zal gebeuren in een groep, die maximaal bestaat uit 20 personen (Let op dit aantal is het aantal actieve schutters). Van te voren wordt er een tijdschema opgesteld, welke personen er komen oefenen en er bestaat de mogelijkheid om 1.30 uur te schieten. Zonder meer geldt voor iedereen dat de 1,5 meter-regeling wordt gehanteerd.

Corona-toezichthouder

Er wordt vanuit de vereniging een corona-toezichthouder aangesteld, deze is herkenbaar (Fluoriderend hesje) en verantwoordelijk voor de gang van zaken, hieronder geldt ook parkeerbeleid. De naam van de Corona-toezichthouder wordt kenbaar gemaakt bij de gemeente.

Buksmeester

De buksmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de schuttersbuks. Aangezien hij niet kan voldoen aan de 1,5 meter-maatregel met het (her) laden van de wedstrijdbuks, is hij voorzien van een mondkapje en handschoenen ter mogelijke verspreiding van het virus. De buksmeester houdt altijd toezicht op de schuttersbuks en zal op basis van vrijwilligheid deze taak op zich nemen. Is de buksmeester grieperig of verkouden, dient hij vervangen te worden.

Schutter

De schutter, die deelneemt aan de oefensessies is gezond en kent geen grieperigheid of verkoudheid. In dit geval blijft deze persoon en zijn gezin thuis). De schutter is voorzien van een mondkapje.

Aanmeldingen

Alle schutters dienen zich van te voren aan te melden en er wordt een tijdschema opgesteld. Dit tijdschema is leidend voor de oefeningen. Buiten dit oefeningsschema verantwoordt u de oefenschoten aan de hand van het introduceeregister.

Algemene maatregelen (De genoemde tijden zijn fictief en in uw eigen protocol aan te passen)

 • Maximaal één uur voor aanvang van de wedstrijd en maximaal één uur na afloop van de oefening dient de accommodatie gesloten te zijn.
 • Om XX.XX uur mogen de teamleiders zorgen dat de oefeningsvoorzieningen gereed worden gemaakt. Hierbij mag géén ondersteuning vanuit derden zijn;
 • Mocht je of een gezinslid verkouden of grieperig zijn, dan blijf je hele gezin thuis.
 • Bespreek thuis de maatregelen, zoals deze hier vermeld zijn;

Ophalen /brengen

 • Tracht zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de schuttersweide te laten komen;
 • Komt u met de auto, kom dan niet eerder dan tien minuten vóór aanvang van de oefening.
 • De schutter meldt zich bij de betreffende leider en houdt zich hierbij aan de 1,5 meter-maatregel;
 • Er worden geen handen geschud en aanrakingen moeten worden voorkomen;
 • De personen wassen hun handen met het desinfecterend middel (Bij voorkeur plaatsen in de nabijheid van de oplegpaal en lopen, onder begeleiders van de leider naar de schietboom. Hierbij wordt de 1,5 meter -regeling continue.

Schieten (Zware buks en windbuks)

 • Het geweer (gelegen in de affuit) wordt op de schouder van de schutter gelegd;
 • De buksmeester laadt de wedstrijdbuks en gaat op 1,5 meter afstand staan;
 •   Na de schietbeurt, wordt het geweer van de schouder gehaald en wordt de Kolf, ooglap en trekkergroep grondig gereinigd met een  desinfecterend middel.
 • De schutter loopt daarna weg, de buks ligt in de affuit en de nieuwe schutter komt aangelopen en neemt daarbij de 1,5 meter-regeling in acht.
 • Er mag géén paraplu worden gehouden;

Einde van de oefening

 • Om XX.XX uur stopt de oefening en de kinderen wachten op de parkeerplaats tot zij opgehaald worden, waarbij de 1,5 meter-regeling weer geldt;
 • De leiders ruimen de oefeningsvoorzieningen op en om dient de accommodatie één uur volledig te zijn verlaten;

Parkeren

 • Auto’s afstand /ruimte houden en fietsers niet  tegen elkaar.
 • Vertrekken niet allemaal op het zelfde tijd stip.

Wat mag er niet
Er mogen geen wedstrijden worden georganiseerd, er moet dus echt sprake zijn van trainen.