Bericht van Sint-Willibrordus Meijel:

Het coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt. Maatregelen, die we ons tot voor kort niet konden voorstellen, volgen elkaar in snel tempo op. De situatie verandert dagelijks. We leven mee met iedereen die getroffen is door het coronavirus en ook met onze vrijwilligers, onze sponsoren en de vele OLS-betrokkenen.

Het coronavirus heeft ook impact op het OLS. Na uitvoerig overleg is besloten om het OLS Meijel naar 2021 te verplaatsen. Dit besluit is in samenspraak met de OLS Federatie en de gemeente Peel en Maas genomen.

Deze week heeft het kabinet de maatregelen verder aangescherpt. Zo zijn evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden. De voorbereidingen en de opbouw van een OLS vergen veel tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Na 1 juni is de tijd te kort om dat allemaal goed uit te voeren. Ook de deelnemers van het OLS kunnen niet hun gebruikelijke voorbereidingen doen. Daarnaast speelt de onzekerheid mee of 1 juni ook daadwerkelijk de einddatum is van de genomen maatregelen.

We nemen als organisatie onze verantwoordelijkheid, omdat de gezondheid voor alles gaat. Ook willen we voor duidelijkheid zorgen in deze onzekere tijden voor onze vele vrijwilligers en OLS-partners. Een dankjewel aan iedereen die zich de afgelopen tijd voor de organisatie heeft ingezet. Mensen, houd je goed en zorg voor elkaar.

De nieuwe datums zijn:
– Kinjer-OLS: donderdag 24 juni
– Heilige mis: zaterdag 3 juli
– Oud Limburgs Schuttersfeest: zondag 4 juli
– Kaveling: zaterdag 10 juli