Op 29 oktober 2021, zijn tijdens de ledenvergadering May & Lowie Voermans benoemd tot ereleden van de schutterij.

Vanwege alle verdiensten door de velen jaren heen, heeft het bestuur en leden van de schutterij gemeend jullie het erelidmaatschap toe te kennen. (May & Lowie zijn de eerste ereleden van onze schutterij)

Uit handen van Peter Custers ontvingen zij een oorkonde en een beeld van onze  beschermheilige St. Sebastianus gemaakt door Els Geelen. Uiteraard mocht een mooie bos bloemen ook niet ontbreken.

May en Lowie, van harte gefeliciteerd!

May_en_Lowie_2