Advisering met betrekking tot schiet activiteiten

Vorige week woensdag 6 mei 2020 zaten vele mensen aandachtig te luisteren naar de persconferentie van Mark Rutte, waarin de maatregelen bekend werden gemaakt voor een versoepeling in de Lock-Down en een doorkijk te geven naar de komende tijd toe. Euforie overheerste en daaraan gekoppeld rezen er ook talloze vragen, die niet meteen beantwoord konden worden. In de loop van donderdag kwam  daarover het perscommuniqué, waarin de KNSA aangaf dat per 11 mei de schietsportverenigingen met buitenbanen weer open mochten en dit zou ook gelden voor schutterijen. De euforie bij menige schutter steeg naar een hoogtepunt, echter bracht dit communiqué ook weer vele vragen met zich mee, want bijvoorbeeld was de vraag hoe de 1,5 meter maatregel kan worden toegepast binnen onze schietmogelijkheden. Deze vragen zijn vanuit de Vereniging van OLS-Buksmeesters besproken met de KNSA en de Veiligheidsregio Noord- en Zuid-Limburg en hebben geleidt tot het volgende advies:

  • Binnen de voorgestelde versoepelingen, is er géén mogelijkheid om de schietactiviteiten van de Nederlands-Limburgse schutterijen te hervatten.
  • In België geldt op dit moment nog een verbod voor alle schuttersactiviteiten;
  • Zolang de 1,5 meter regel binnen Nederland  van kracht blijft kunnen er geen schietactiviteiten binnen de schutterijen plaats vinden;
  • Rondom het vervangen van de 1,5 meter-maatregel door bijvoorbeeld handschoenen en mondmaskers, wordt dit niet als afdoende beschouwd om het schieten toch mogelijk te maken en is dit géén oplossing’;

Wij begrijpen dat deze adviseringen zullen leiden tot teleurstellingen en ook weer vele vragen met zich meebrengt. Vanuit de Vereniging van OLS-Buksmeesters en de Oud Limburgse Schuttersfederatie zijn wij continue in gesprek (KNSA) en volgen de maatregelen, opgelegd vanuit de RIVM om dit verder te bespreken, echter willen wij u dringend verzoeken om u te houden aan onze adviezen, zodat we onze schutterssport weer op een zo kort mogelijke termijn kunnen hervatten. Berichtgevingen verlopen via het communicatiekanaal van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.

Wij begrijpen dat deze informatie niet de informatie is, die u zou willen ontvangen, wij willen jullie dringend adviseren om u te houden aan deze adviezen te houden. In de Nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie zal dit artikel ook gedeeld worden en in deze nieuwsbrief, die u spoedig zult ontvangen, zal in het teken staan van de Corona-perikelen in onze schutters- en gildewereld.