Vaandel drager

Het vaandel is net als bij iedere vereniging het herkenningsteken van de schutterij.

Peter Custers, Vaandeldrager