Dorps Schuttersfeest

Ieder jaar vindt het dorpsschuttersfeest plaats.
Er wordt weer geschoten op de kogelvangers bij ons schietlokaal aan de Magnoliastraat.
Iedereen vanaf 16 jaar kan hier aan meedoen.

Er kan worden geschoten met een zestal of met een drietal.
Ook voor persoonlijk kampioen kan men schieten.
De inwoners van Ell schieten persoonlijk voor de Pierre Huyskens trofee. De schutters van buiten Ell schieten persoonlijk voor de gasten trofee.
De hoogst geëindigde heer uit Ell krijgt tevens de titel dorpskoning, de hoogst geëindigde dame de titel dorpskoningin.Schietkaarten voor de zestallen, drietallen en de persoonlijke wedstrijd kunnen gekocht worden vanaf 14.30 uur.
De schietwedstrijden beginnen om 15.00 uur. Er wordt geschoten op bolletjes van 1,5 bij 1,5 cm.

Elke schutter schiet drie schoten. Is het eerste schot mis, dan geldt dit als een proefschot.
Voor de persoonlijke wedstrijd schiet men drie schoten zonder proefschot.
Heeft men bij de zestallen of drietallen een volle kaart dan kan men door respectievelijk 2 en 1 schutters te vervangen weer mee doen met een nieuwe kaart.

Bij de zestallen mogen maximaal twèè schutters van een schutterij mee schieten, bij de drietallen èèn schutter.
De kaveling vindt plaats op bolletjes van 1 bij 1 cm. Wanneer de kaveling op zondag niet wordt uitgeschoten wordt er dinsdagavond verder gekaveld. Iedereen die eens met een schuttersbuks op de bolletjes wil schieten nodigen we deze middag van harte uit.

Voor een natje en een droogje wordt natuurlijk gezorgd.
Tevens zijn er voor de diverse onderdelen natuurlijk een aantal prijzen te winnen.                                                                                             

Speciaal voor de jeugd is er ook nog het gratis windbuksschieten met grabbel prijzen.                                                                                                 

Hou de agenda op de webiste, of het contactblad in de gaten voor de datum van het eerst volgende dorpsschuttersfeest.