Bestuur

Het bestuur van Schutterij St. Sebastianus bestaat uit de volgende leden:

Vacant                 – Voorzitter
Jordi Custers      – Penningmeester
Jolanda Storms – Secretaris

Lowie Voermans – bestuurslid
André Vossen – bestuurslid
Rick Geelen – bestuurslid
Roy Kuijpers – bestuurslid
Leon Jeurninck – bestuurslid

Momenteel is de functie van voorzitter vacant.
Mensen die interesse hebben in deze functie of meer informatie willen
kunnen ten allen tijden dit kenbaar maken via het email adres
secretariaat@stsebastianusell.nl